Türkçe İngilizce

ELMA’nın eğitim programı çocukların yürümeye başlamalarından itibaren ilköğretime adım attıkları döneme kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Çocuklar yaş ve gelişim düzeylerine göre farklı gruplarda yer almaktadırlar. Öğretmenleri farklı olan bu grupların ayrı ve birlikte çalıştıkları alanlar mevcuttur.

Çocukların çok yönlü gelişimleri desteklenirken, her çocuk için, bireysel hedefler aile ile birlikte saptanmaktadır.

Çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri esastır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılan aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri, her hafta gerçekleşen konu bağlantılı gezilerle aktif öğrenme desteklenir. Çocuklarımızın duyarlı, merak duyan, merak ettiklerini farklı kaynaklardan araştıran ve sorgulayan, düşünen, farklı yollarla iletişim kurabilen, riski göze alan bireyler olmaları ELMA’nın vazgeçilmez hedefleridir.

ELMA’da eğitim anlayışı Reggio Emilia yaklaşımından da esinlenmiştir. Bu kapsamda eğitim programımız müzik, resim, drama gibi derslerle desteklenir ve aileler eğitim ortamının zenginleştirici bir parçası olarak kabul edilir.

Duyuların uyarımını hedefleyen Sensory Play etkinlikleri ile çocuklarımızın bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin yanı sıra yaratıcılıkları desteklenir.

GEMS etkinlikleri ile bağımsız öğrenme, eleştirel düşünme, temel bilimsel kavram ve yöntemlerin öğrenilmesi hedeflenir.