Türkçe İngilizce

ELMA’da anneli / annesiz oyun grubu seçenekleri ile yürümeye henüz başlamış çocuklar da okulöncesi eğitimlerine başlayabilirler.

Çocukların bir gruba dahil olması, belirli rutinlere uyum sağlaması, yaşıtlarıyla ilişkiler kurması oyun gruplarının başlıca amaçlarındandır.