Türkçe İngilizce

ELMA’da Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek için önleyici ve gelişimsel temelli psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılır.

Anne – babalara; bültenler, veli paylaşım günleri, seminerler ve bireysel görüşme aracılığı ile gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunulur.

Çocuklara; duyguları tanıma ve ifade etme, iletişim ve kişiler arası ilişkiler, problem çözme, okula ve çevreye uyum, eğitsel başarı, kendini kabul, aile ve toplum, güvenli ve sağlıklı hayat becerilerinin kazandırılması gibi başlıklara yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları uzman psikoloğumuz tarafından yürütülmektedir.